Underleverandører

Vandværkspassere

Tage Nielsen, Tlf.: 2032 3610

Jens Grimstrup, Tlf.: 2425 8210

Håndværkere tilknyttet Højmark Vandværk

Gravearbejde: Torben Møller Pedersen, Tlf.: 2099 0351

VVS arbejde: Hanning VVS, Tlf.: 2095 9798 

El arbejde: Byskov El, Tlf.: 9732 0166