Om vandværket

Højmark Vandværk a.m.b.a

Højmark Vandværk er et andelsselskab og ejes af andelshaverne, men med på Generalforsamling valgt bestyrelse.

Vores formål er at levere vand til andelshaverne indenfor værkets forsyningsområde til den lavest mulige pris. 

Og formål
+ henvisning til vedtægter

Læs vores vedtægter

Bestyrelse for Højmark Vandværk

Formand

Claus Christensen
Røgindvej 20, 6940 Lem
 Tlf.: 9734 1026/ 2926 9022
Mail: formand@hoejmarkvandvaerk.dk 

Næstformand

Tom Krejsgaard
Kernevej 35, Højmark, 6940 Lem
Tlf.: 3037 7300
Mail: tom.krojgaard@outlook.dk

Kasserer

Jeppe Jørgensen
Nymøllevej 8, Højmark, 6940 Lem
Tlf.: 9734 3340 / 4095 3340
Mail: jj@nymolle.dk

Sekretær

Steen Jørgensen
'Adelvej 10, Højmark, 6940 Lem
Tlf.: 2119 3734
Mail: nydegnbol@pc.dk

Best. medlem

Preben S. Christensen
Nordmarken 6, Højmark, 6940 Lem
Tlf.: 2320 6191
Mail: preben.sc68@gmail.com

Suppleant

Hans Ove Jørgensen
Nygårdsvej 6, Højmark, 6940 Lem
Tlf: 21153270.

Regnskab, budgetter, referater og vandpriser

Seneste fem års vandpris pr. m3:
2017 - 4 kr.
2018 - 4 kr
2019 - 4 kr
2020 - 3 kr
2021 - 3 kr
2023 - 3 kr

Herunder forskellige informationer fra bestyrelsen  til download.