Vandkvalitet

Vandkvaliteten i Højmark

For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet, føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringerne, som af drikkevandet hos forbrugerne, på vandværket og i ledningsnettet. Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinier fra Miljøstyrelsen.

Der udføres følgende kontroltyper: 
• A-prøver hos forbruger 
• B-prøver hos forbruger 
• Driftskontrol på vandværk og ledningsnet 
• Boringskontrol på alle boringer

Drikkevandet har en god kvalitet og overholder alle grænseværdier.

Detaljer i vandets kemiske sammensætning og udvikling følges på mitdrikkevand.dk, som er en ekstra service overfor forbrugerne med en særlig interesse i deres drikkevand.

Her kan du se:

  • Forbrugerinformation
  • Analyse af boringer
  • Analyse af vandværk
  • Analyse af ledningsnet
  • Analyse af Forbruger taphane
Se analyser på mitdrikkevand.dk

Boringer

Her henter vi vores vand.
Kortet viser vores boringer og det kortlagte område, hvor grundvandet dannes, kaldet for indvindingsopland.

Se analyser for de tre boringer:

B1 - DGU 93.829

B2 - DGU 93.613
B3 - DGU 93.388