Højmark Vandværk

Står for at levere rent drikkevand til borgerne i Højmark beliggende i Ringkøbing-Skjern kommune. Højmark Vandværk er baseret på grundvand som den primære kilde. Vandet der leveres, kommer som udgangspunkt fra uforurenet grundvand. 

Nyheder

Årsrapport mm

Så er årsrapport, referat fra generalforsamling 2023 tilgængelig under Om Vandværket.

God læselyst.

Om vandværket

Kontakt os

Højmark Vandværk
Adelvej 17
Højmark, 6940 Lem
CVR: 63534013

Tlf: 2926 9022

Mail: formand@hoejmarkvandvaerk.dk

Højmark Vandværk

I Danmark henter vi vores drikkevand fra grundvandet.

Grundvandet dannes, når regn siver ned gennem jorden. Dybt nede i jorden samles vandet inde i de små hulrum, som dannes mellem sandkorn. Disse sandområder nede i undergrunden kaldes et grundvandsmagasin. Det er fra grundvandsmagasinerne, vi henter 99 % af vores drikkevand her i Danmark.

Når vandet er blevet pumpet op af jorden, ledes det hen til vandværket. På vandværket skal grundvandet gennem en simpel vandbehandling, hvorefter det sendes gennem vandrørene ud til vandhanerne som drikkevand.

Højmark Vandværk er blot en af de mange forsyninger, der findes i Danmark. Der foretages indvinding og distribution af vandet til forbrugerne fra over 150 kommunale, private og almene vandværker i Danmark. 

Højmark Vandværk kontrollerer drikkevandets kvalitet via diverse stikprøver, boring og målinger på rørledningerne. 

Der foretages løbende vand analyse, der skal sikre at de fastsatte grænseværdier overholdes, så forbrugerne har adgang til sikkert drikkevand..

Se analyser